"TZTMK - Transmisja sygnałów myszki i klawiatury" w EdW

W listopadowym numerze (11/2020) "Elektroniki dla Wszystkich" ukazał się mój artykuł dotyczący zdalnego sterowania przez port szeregowy, a konkretniej transmisji sygnałów klawiatury i myszki. Uzupełnieniem tej publikacji jest oprogramowanie które można pobrać z poniższych adresów:

Oprogramowanie sterujące dla Windows: https://github.com/tzaorski/TZTMK-desktop-install

Kod źródłowy oprogramowania sterującego: https://github.com/tzaorski/TZTMK-desktop

Kod źródłowy oprogramowania dla Arduino Pro Micro: https://github.com/tzaorski/TZTMK-arduino